În jur de 100 de persoane din Sectorul 3 sunt aruncate în stradă.

Peste 100 de persoane ce locuiesc în case dintr-un gang de pe strada Vulturilor 50 din sectorul 3 al Capitalei urmează a fi evacuate prin executare silită luni, 15 septembrie, începând cu ora 9.00. Somaţiile privind executarea silită au fost trimise la începutul lunii septembrie tuturor celor 25 de familii ce locuiesc la această adresă. Printre cei vizaţi se numără copii, bătrâni, persoane cu handicap.

poza articol noua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terenul aferent caselor de pe Vulturilor 50, cu o suprafaţă de aprox. 2300 de metri pătraţi, a fost retrocedat în iulie 2002 foştilor proprietari Harsia Ion şi Zank Ligia Veturia, conform legii 10/2001. În anul 2002, proprietarii au încheiat contracte de închiriere cu toţi foştii chiriaşi ICRAL ce locuiau în casele respective, conform prevederilor OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor. Noile contracte au fost încheiate pe o perioadă de 5 ani.

În anul 2007, proprietarii au vândut terenul şi drepturile litigioase firmei de consultanţă SC New Bridge Partners SRL, condusă de un cetăţean norvegian. În anul 2008 firma a intentat procese de evacuare foştilor chiriaşi, iar în 2009 a obţinut câştig de cauză. Instanţa a dispus evacuarea chiriaşilor, iar decizia nu a fost atacată de aceştia din lipsa oricărei experienţe în domeniul legal, dar şi a situaţiei financiare ce nu le permitea angajarea unui avocat. Întrebaţi daca au întreprins demersuri legale pentru prevenirea evacuării, membrii uneia dintre familii spun : „Nu, nu, a luat-o pe mama mea şi cu mai mulţi inşi de aicea să iscălească nu stiu ce la tribunal, o semnătură atat. Restul n-a mai făcut nimic. A venit o avocată şi avocata care a venit a spus că le dă bani, că le face.. şi a luat-o pe mama mea şi pe mai multi inşi să iscălească acolo.”.  În februarie 2010, avocata angajată de New Bridge Partners, Simona Debulat, convinge câteva familii de chiriaşi să semneze un proces verbal de predare a caselor către proprietar, în biroul executorului judecătoresc Lucian Gont. Oamenii susţin ca au acceptat să semneze procesul verbal, pentru că li s-au promis atât sume de bani ca să-şi poată închiria case în altă parte, cât şi amânarea evacuării pentru o perioadă nedefinită. Avocata Simona Debulat, cu care New Bridge Partners a încetat colaborarea de curând, a confirmat oferta de bani făcută chiriaşilor, dar susţine că angajamentul nu a fost respectat de conducerea firmei nici până în prezent.

Majoritatea chiriaşilor locuiesc în gangul de pe Vulturilor de 20 de ani, fiind repartizaţi la începutul anilor ’90 de întreprinderile la care lucrau.  De la expirarea contractelor cu proprietarul în 2007 şi până în prezent, oamenii locuiesc fără forme legale. Neavând posibilitatea închirierii sau cumpărării unor apartamente la preţul pieţei, majoritatea au continuat să locuiasca în casele din care ştiau că urmează a fi evacuaţi.  Doar câteva dintre familii au plecat, după ce au reuşit fie să-şi subînchirieze casele evacuaţilor din alte sectoare, fie să le vândă la sfârşitul anilor ’90 – valabil în cazul celor puţini care au reuşit să le cumpere de la stat prin legea 112/1995. Cererile de locuinţe către primăria de sector, depuse şi reînnoite pe durata ultimilor 12 ani de la retrocedarea terenului, au fost în zadar, iar cererile adresate Primăriei Capitalei au fost redirecţionate către Sectorul 3. O doamnă perseverentă în reînnoirea dosarului de locuinţă ne mărturiseşte : «Da, am depus acte peste tot şi în urmă cu 3 ani s-a făcut case la Republica, case sociale făcute de sectorul 3. Ne-a şi trimis acolo Ion Militaru (fostul şef al Serviciului Spaţiu Locativ) şi ne-a zis că pentru voi s-au făcut acuma. Şi ne-am dus şi noi şi le-am văzut numai pe afară blocurile făcute, în schimb nu am primit. Când ne-am dus în audienţe ne-a zis că noi nu avem bani să plătim chiria» . O altă doamnă, vădit revoltată, îşi aminteşte de experienţa audienţelor la primăria de sector : «Ştiţi ce mi-a zis? A zis că de ce m-am căsătorit? Şi de ce am făcut atâţia copii? Că trebuia ca întâi să îmi fac casă şi pe urmă să mă căsătoresc. M-a luat în râs. Deci exact aşa mi-a zis. Ne băgau în grup, nu personal, câte o persoană în grup si termina foarte repede cu noi.»  Cei cu care stăm de vorbă lucrează în taximetrie, asistenţi maternali, lucrători în construcţie, zilieri şi susţin că nu au avut nicio problemă să platească chiria fixată de noul proprietar după retrocedare.  Spun însă că se simt excluşi şi umiliţi pentru faptul că sunt de etnie romă: « Ion Militaru de la Spaţiul Locativ spunea că dacă dă o casă la ţigani îi vine rău”.

somatie executare

Chiriasii au primit somații de eliberare a caselor începând cu anul 2011. Au continuat să locuiasca în ele, în lipsa unei alternative locative și abandonați de autoritatile locale, iar noii proprietari și-au limitat demersurile la acele somații si nu i-au mai abordat oficial vreme de câțiva ani. FCDL a luat contactul cu oamenii din gang în iulie 2014: Da, stăm cu sufletul la gură că o să vină într-o zi să ne dea afară. Doi ani la rând am strâns lucrurile din casă dă Paşte, că aşa venea zvonu totdeauna, că vin şi ne dau afară. Şi pentru noi nu era Paşte! Mă plângeam la servici la fete că de unde iau saci să strâng lucrurile că ne dau afară. Unde să ne ducem ? În stradă ne ducem. Că nu am unde să ma duc. Cine mă primeşte cu 7 copii, cu 2 nepoți? Unde să mă duc? Fata lucrează şi ea cu mine acolo, e în post-natal, băiatul lucrează ocazional, când e de muncă, când nu are.’’  În dimineața zilei de 2 septembrie 2014 toate familiile au primit, pe lângă somația de eliberare a caselor în termen de 8 zile, o înștiințare privind executarea silită în caz de neconformare, programată pentru 15 septembrie, ora 9.00.

    

Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire este alături de oamenii din Vulturilor 50 în zilele premergătoare executării silite şi cheamă la solidarizare cu ei pe 15 septembrie, începând cu ora 9.00. 

Solicităm Primăriei Sectorului 3, Primăriei Capitalei şi proprietarilor New Bridge Partners SRL respectarea nemijlocită a Art. 5 din Legea 112/1995 care prevede :  «Evacuarea chiriaşilor şi punerea în posesie a proprietarilor se vor face numai după acordarea efectivă a unei locuinţe corespunzătoare de către autoritătile publice sau de către proprietar ».

Potrivit datelor obţinute de la Primăria Sectorului 3 în luna septembrie2014, în prezent sunt înregistrate 3150 de dosare de locuinţă nesoluţionate, dintre care 500 au fost depuse de familiile evacuate din imobilele retrocedate – toate cele 500 fiind cazuri sociale. Referitor la rata de soluţionare, Primaria Sectorului 3 susţine că a primit din 2005 şi până în prezent doar 33 de locuinţe de la Primăria Capitalei în vederea repartizării către solicitanţi, sugerând astfel că soluţionarea dosarelor depinde nemijlocit de autorităţile municipale. Totuşi, potrivit Art.1 din OUG nr. 68/2006, consiliile locale care au înregistrat peste 10 cereri formulate de persoane evacuate ca urmare a aplicării legilor de restituire pot opta fie pentru construirea de locuinţe sociale prin programe de investiţii proprii, fie pentru redistribuirea către evacuaţi a locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL.