BLOC: Propunere pentru modificarea legii locuinței

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată

https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=20643&pos=0&NR=b308&AN=2017